belki stropowe

Produkujemy belki w różnych przekrojach, dostosowanych do konkretnych potrzeb konstrukcyjnych. Wykonujemy belki żelbetowe i sprężone, o kształtach prostokątnym, ze wspornikami jednostronnym, dwustronnym.

Belki typu „R” – są to belki o przekroju prostokątnym, wykonywane na pełną wysokość, jest też możliwość pocięcia belki. Wymiary belek są podane na rysunkach poniżej.

Belki typu „L” – Jest to belka o przekroju w kształcie litery „L” ze wspornikiem jednostronnym, wykonuje się je na pełną wysokość, jest też możliwość wykonania pocięcia belki na podporze. Rysunki poniżej ukazują możliwe wymiary tego typu elementów.

Belki Typu „T” – Jest to belka o przekroju w kształcie litery „T” ze wspornikami dwustronnymi, wykonuje się je na pełną wysokość, jest też możliwość pocięcia belki na podporze.

Dźwigar dwuspadowy IV – Jest to element o przekroju dwuteowym , i zmiennej wysokości. Dolna powierzchnia jest płaska, a górna symetrycznie dwustronnie nachylona pod kątem 5%, by ukształtować spadek dachu.

Pokrycie dachowe mocuje się bezpośrednio na dźwigarach lub mogą być oparciem dla płatwi dachowych.

Geometria zgodnie z tabelą i rysunkiem nr.

Dźwigar dwuteowy „I” – Jest to belka o stałej wysokości o przekroju w kształcie dwuteownika. Można optymalizować wymiary do każdego projektu, dzięki stosowaniu zmiennych wymiarów. Mogą stanowić bezpośrednie oparcie dla pokrycia dachowego lub mogą być oparciem dla płatwi dachowych.

Możliwe jest mocowanie blachy bezpośrednio do prefabrykatu na wkręty do betonu lub systemowe szyny wbudowane w prefabrykat .

Geometria zgodnie z tabelą i rysunkiem nr.

Podciąg dwuteowy „IW” lub „RW”– jest to belka o stałej wysokości o przekroju w kształcie dwuteownika lub prostokątnym . Najczęściej stosuje się je do oparcia dźwigarów dachowych przy zwiększonym rozstawie słupów środkowych .

Geometria zgodnie z tabelą i rysunkiem nr.

Płatwie „IP” – Są to elementy dachu, o stałej wysokości, i różnych przekrojach poprzecznych, prostokątnych, trapezowych i dwuteowych. Stanowią bezpośrednie opacie dla pokrycia dachowego możliwe jest mocowanie blachy bezpośrednio do prefabrykatu na wkręty do betonu lub systemowe szyny wbudowane w prefabrykat

Pełne wsparcie dla Twojej inwestycji

System budowy skorupy z jednego źródła z elementami z ekspandowanej gliny z PRAEFA. Od planowania przez montaż do gotowej powłoki. To jest seryjna konstrukcja jutra, dziś w PRAEFA!

Zobacz więcej