stropy

Płyty stropowe dla stropów zespolonych typu Filigran to prefabrykowane płyty o grubości od 5 do 8 cm ze zbrojeniem nośnym i dźwigarkami kratowymi zapewniającymi odpowiednią sztywność w fazie transportu, montażu i wykonywania nadbetonu stropu. Standardowe szerokości płyt to 2,40 oraz 2,2 m W zależności od grubości docelowej stropu można optymalizować rozstawy podpór montażowych. Możliwe jest także wykonanie płyt samonośnych

Stropy mogą być stosowane w wielu schematach statycznych i kierunkach pracy:
– jednokierunkowo zginana płyta stropowa
– dwukierunkowo zginana płyta stropowa
– ustroje płytowo-belkowe z belkami żelbetowymi lub stalowymi
– stropy żebrowe (skrzynkowe) z wykorzystaniem wkładek odciążających
– stropy płytowo-słupowe

Pełne wsparcie dla Twojej inwestycji

System budowy skorupy z jednego źródła z elementami z ekspandowanej gliny z PRAEFA. Od planowania przez montaż do gotowej powłoki. To jest seryjna konstrukcja jutra, dziś w PRAEFA!

Zobacz więcej