obiekty przemysłowe

Współczesne obiekty przemysłowe są wielofunkcyjnymi budynkami, pełnią one role produkcyjne, magazynowe, socjalne i biurowe. Często są to połączone ze sobą budynki, dostosowane do procesów jakie w nich zachodzą z uwzględnieniem specyfiki produkcji, potrzeb pracowników obsługi linii produkcyjnych. Obiekty te muszą zapewniać możliwość ciągłości produkcji z uwzględnieniem optymalizacji jej kosztów , przy zachowaniu wymogów BHP i P-poż . Dźwigary, belki, oraz słupy thomas preafab doskonale sprawdzają się w dużych obiektach przemysłowych a nasze doświadczenie i znajomość potrzeb jakie są stawiane przed tymi obiektami, sprawiają że jesteśmy dobrze przygotowani do najtrudniejszych wyzwań .

Najczęściej stosowane prefabrykaty:
– Słupy wielowspornikowe
– Belki żelbetowe i z betonu sprężonego
– Dźwigary i wymiany z betonu sprężonego
– Podwaliny i ściany warstwowe
– Podwaliny i ściany pełne
– Skrzynie dokowe
– Elementy klatek schodowych

Pełne wsparcie dla Twojej inwestycji

System budowy skorupy z jednego źródła z elementami z ekspandowanej gliny z PRAEFA. Od planowania przez montaż do gotowej powłoki. To jest seryjna konstrukcja jutra, dziś w PRAEFA!

Zobacz więcej