obiekty handlowe

Zróżnicowana forma architektoniczna , mnogość funkcji oraz uniwersalność zabudowy to najważniejsze cechy nowoczesnych obiektów handlowych . Powinny być one przygotowane na duży przepływ klientów i towarów , co jest powiązane dużą ilością procesów logistycznych, dlatego projektowanie, produkcja prefabrykatów i budowa obiektów handlowych to szczególne wyzwanie. Nasze doświadczenie w budowie kilkudziesięciu wielkopowierzchniowych centrów handlowych daje naszym partnerom pewność stosowanych rozwiązań , terminową realizacje i najwyższą jakość elementów.

Najczęściej stosowane prefabrykaty:
– Płyty dla stropów zespolonych typu „filigran”
– Biegi schodowe i spoczniki
– ściany
– słupy
– belki i podciągi żelbetowe i z betonu sprężonego
– elementy małej architektury

Pełne wsparcie dla Twojej inwestycji

System budowy skorupy z jednego źródła z elementami z ekspandowanej gliny z PRAEFA. Od planowania przez montaż do gotowej powłoki. To jest seryjna konstrukcja jutra, dziś w PRAEFA!

Zobacz więcej